Varaus- ja peruutusehdot

Lieksan PikkuKili elämyspiha:n varaus-, peruutus- ja tuotemyyntiehdot

LIEKSAN PIKKUKILI ELÄMYSPIHA:N LIPUNMYYNTIÄ KOSKEVAT VARAUSEHDOT

LIPPUJEN VOIMASSAOLO
Pääsylippu on voimassa vain valittuna päivänä valittuun kellonaikaan. Lipun voimassaolo alkaa ja päättyy pääsylippuun merkittynä päivänä ja kellonaikana.

ASIAKKAAN ITSE TEKEMÄT ONLINE-VARAUKSET, VARAAMINEN JA MAKSUT
Asiakkaan varatessa pääsyliput itse osoitteesta www.pikkukili.fi, asiakas hyväksyy nämä varausehdot. Online-varauksissa varausjärjestelmä lähettää heti automaattisesti vahvistuksen varauksesta. Online-varaukset maksetaan joko luottokortilla tai pankkipalvelun kautta varauksen tekohetkellä ja maksettava summa on varauksen kokonaissumma. Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sisältyy pääsylipun hintaan.

ASIAKKAAN VASTUU ONNISTUNEESTA VARAUKSESTA
Asiakas vastaa siitä, että hän tulostaa itselleen varaushetkellä kuitin/varausvahvistuksen sekä varausehdot. Kun varaus maksetaan, asiakkaan tulee varmistua siitä, että hän maksutapahtuman jälkeen palaa takaisin Lieksan PikkuKili Elämyspihan sivulle. Mikäli asiakas ei palaa Lieksan PikkuKili Elämyspihan sivulle varausta ei välttämättä synny, jos varausohjelma ei lähetä sähköpostivahvistusta varauksesta.

EPÄONNISTUNUT VARAUS
Lieksan PikkuKili Elämyspiha ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta, vaan asiakkaan tulee olla viipymättä yhteydessä Lieksan PikkuKili Elämyspihaan. Lieksan PikkuKili Elämyspiha ei takaa, että pääsylippuja on tässä vaiheessa yhä varattavissa. Mikäli pääsylippuja ei ole varattavissa, veloitettu maksu palautetaan tai asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista aikaa.

LIPUN VAIHTAMINEN
Mikäli asiakas on ostanut nettikaupasta pääsylipun, eikä pääse paikalle lippuun kirjoitettuun kellonaikaan, asiakkaan on viipymättä otettava yhteyttä Lieksan PikkuKili elämyspihaan. Mikäli pääsylippu todetaan käyttämättömäksi, asiakaspalvelu voi vaihtaa lipun toiselle ajankohdalle. Lieksan PikkuKili Elämyspiha tarkistaa pääsylipun käyttämättömyyden ennen lipun vaihtamista.

PERUUTUSEHDOT
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse tai kirjeellä) Lieksan PikkuKili Elämyspihaan.
Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus, vaan asiakkaan on aina peruttava varaus kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut kirjallisesti Lieksan PikkuKili Elämyspihaan. Mikäli Lieksan PikkuKili Elämyspiha voi todeta, että kirjallinen peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, asiakkaalla on mahdollista saada hyvitys peruuttamastaan varauksesta, mikäli maksu on suoritettu.

Asiakkaan on säilytettävä varausvahvistus ja Lieksan PikkuKili Elämyspiha:lle lähettämä sähköposti peruutuksesta, jotta Lieksan PikkuKili Elämyspiha voi todeta varausajankohdan ja peruutettavan varauksen. Online-varauksissa peruutus ei tapahdu automaattisesti, vaan asiakkaan tulee ilmoittaa peruutuksesta Lieksan PikkuKili Elämyspihalle. Online-varausten peruuttamisessa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Lieksan PikkuKili Elämyspihaan, jotta peruutus voidaan käsitellä ja tehdä hyvitys.

RYHMÄLIPPUJEN PERUUTTAMINEN
Mikäli asiakas on tehnyt ryhmävarauksen ja osa tulijoista jää tulematta, tulematta jääneiden ryhmäläisten lippuja ei hyvitetä. Ryhmälippujen peruuttamisesta tulee olla yhteydessä Lieksan PikkuKili Elämyspihaan. Lieksan PikkuKili Elämyspiha käsittelee peruutukset ja mahdolliset hyvitykset tapauskohtaisesti. Ryhmälippuja ei peruuteta ja hyvitetä automaattisesti.

ÄKILLISEN SAIRAUDEN TAI KUOLEMANTAPAUKSEN AIHEUTTAMA PERUUTUS
Äkillisen sairauden tai perheessä tapahtuvan kuolemantapauksen tai muun matkaa estävän poikkeustilanteen varalta asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset kattavat varauksen peruutuksesta aiheutuvat kulut. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi Lieksan PikkuKili Elämyspihalle kirjallisesti. Asiakkaan matkavakuutus kattaa äkillisen sairauden tai kuolemantapauksen aiheuttamat peruutuksesta aiheutuneet kulut.

LIEKSAN PIKKUKILI ELÄMYSPIHA:N OIKEUS PERUA VARAUS
Lieksan PikkuKili Elämyspihalla on oikeus perua varaus, mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure). Ylivoimainen este voi olla luonnonolosuhteista johtuva, palo- tai vesivahinko, tartuntatautilain perusteella tehty määräys tai muu henkeä tai terveyttä uhkaava Lieksan PikkuKili Elämyspiha:n tunnistama riski. Lieksan PikkuKili Elämyspiha:n tekemästä ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä tehdystä peruutuksesta asiakkaalla on oikeus saada suorittamansa maksu kokonaisuudessaan takaisin. Lieksan PikkuKili Elämyspihalla on oikeus perua varaus, ellei varaukseen liittyviä maksuehtoja ole noudatettu tai suorituksia maksettu ajallaan.

PÄÄSYLIPUT
Pääsyliput Lieksan PikkuKili Elämyspihaan ovat henkilökohtaisia. Perhelipulla Lieksan PikkuKili Elämyspihassa voi vierailla vain perhelipun tilausvaiheessa ilmoitettu lukumäärä vierailijoita. Lieksan PikkuKili Elämyspihalla on oikeus tarkistaa lippua käyttävien lukumäärä ja lastenlipulla vierailevien lasten iät.

HINTATIEDOISSA OLEVA VIRHE
Virheellinen hintatieto ei sido Lieksan PikkuKili Elämyspihaa, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaan olisi pitänyt se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan tai Pohjois-Karjalan käräjäoikeuteen. Asiakkaan ja Lieksan PikkuKili Elämyspihan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

LIEKSAN PIKKUKILI ELÄMYSPIHA:N MAJOITUSVARAUKSIA KOSKEVAT EHDOT

Nämä varausehdot koskevat Lieksan PikkuKili Elämyspihaan tehtäviä majoitusvarauksia.

ASIAKKAAN ITSE TEKEMÄT ONLINE-VARAUKSET, VARAAMINEN JA MAKSUT
Asiakkaan varatessa majoituksen itse osoitteesta www.pikkukili.fi, asiakas hyväksyy nämä varausehdot. Näissä varauksissa saat vahvistuksen varauksesta sähköpostiisi heti varausmaksun maksamisen jälkeen.

Online-varaukset maksetaan joko luottokortilla tai pankkipalvelun kautta varauksen tekohetkellä ja maksettava summa on varauksen varausmaksu. Majoituksen loppusumma maksetaan paikan päällä avainten luovutuksen yhteydessä. Majoitusta varaavan tulee olla täysivaltainen.
Varauksen tehtyään asiakas saa sähköpostilla kohdekuvauksen, jossa on kulkuohje majoituskohteeseen sekä avainyhteystiedot viimeistään 2 vuorokautta ennen majoituksen alkamista.

ASIAKKAAN VASTUU ONNISTUNEESTA VARAUKSESTA
Asiakas vastaa siitä, että hän tulostaa itselleen varaushetkellä kuitin/varausvahvistuksen sekä varausehdot. Kun varaus maksetaan, asiakkaan tulee varmistua siitä, että hän maksutapahtuman jälkeen palaa takaisin Lieksan PikkuKili Elämyspihan sivulle. Mikäli varausohjelma ei lähetä sähköpostivahvistusta varauksesta, varausta ei synny.

Lieksan PikkuKili Elämyspiha ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta, vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä majoituskohteeseen. Lieksan PikkuKili Elämyspiha ei takaa, että ko. majoituskohde on tässä vaiheessa yhä varattavissa. Mikäli majoituskohde ei ole varattavissa mahdollinen veloitettu maksu palautetaan tai asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista majoituskohdetta.

PERUUTUKSET
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse tai kirjeellä) majoituskohteen vastaanottoon.
Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus, vaan asiakkaan on aina peruttava varaus kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut kirjallisesti majoituskohteeseen. Mikäli asiakas osoittaa, että kirjallinen peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus.

Kun asiakas on varannut majoituksen 7-1 vrk ennen vuokrausajan alkamista, varauksen peruuntuessa, veloitetaan koko varausmaksu. Äkillisen sairauden, tapaturman tai perheessä tapahtuvan kuolemantapauksen tai muun matkaa estävän poikkeustilanteen varalta asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset kattavat varauksen kulut, mikäli edellä mainittu tapahtuma johtaa majoitusvarauksen peruuttamiseen. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi majoituskohteen vastaanottoon kirjallisesti. Asiakkaan matkavakuutuksen tulee kattaa matkaa estävän poikkeustilanteen aiheuttamat peruutuskulut.

PERUUTUSKULUT
Kun asiakas peruuttaa varauksensa myöhemmin kuin 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, Lieksan PikkuKili Elämyspiha veloittaa peruutuskuluna 15 €/varaus. Jos asiakas peruuttaa varauksensa yli 28 vrk ennen majoitusajankohdan alkua Lieksan PikkuKili Elämyspiha veloittaa peruutuskuluna 10 €/varaus.

LIEKSAN PIKKUKILI ELÄMYSPIHA:N OIKEUS PERUA VARAUS
Lieksan PikkuKili Elämyspiha:lla on oikeus perua varaus, mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure). Ylivoimainen este voi olla luonnonolosuhteista johtuva, palo- tai vesivahinko, kansallisesti tai kansainvälisesti tartuntatautilain perusteella tehty määräys tai muu henkeä tai terveyttä uhkaava Lieksan PikkuKili Elämyspiha:n tunnistama riski. Lieksan PikkuKili Elämyspiha:n tekemästä ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä tehdystä peruutuksesta asiakkaalla on oikeus saada suorittamansa maksu kokonaisuudessaan takaisin. Lieksan PikkuKili Elämyspiha:lla on oikeus perua varaus, ellei varaukseen liittyviä maksuehtoja ole noudatettu tai suorituksia maksettu ajallaan.

AVAINTEN LUOVUTUS
Asiakkaan tulee olla yhteydessä kohteenhoitajaan ja sopia avainkäytännöstä viimeistään 2 arkipäivää ennen majoitusvarauksen alkamista. Kohteenhoitajan yhteystiedot löytyvät onnistuneen tilausvaiheen jälkeen sähköpostiin lähetetystä varausvahvistuksesta. Avaimen saa maksukuittia vastaan. Lieksan PikkuKili Elämyspiha:lla on oikeus periä avaimen katoamisesta aiheutuneet kulut, kuten lukkojen uudelleensarjoitus ja uudet avaimet.

OLESKELU MAJOITUSKOHTEESSA
Majoituskohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 13 alkaen. Lähtöpäivänä luovutus on klo 12.00. Majoituskohteen hintaan sisältyvät majoituskuvauksessa eritellyt tarvikkeet ja mukavuudet.

Lieksan PikkuKili Elämyspiha ei vastaa huoneistossa säilytettävistä tai sinne jätetyistä asiakkaan tavaroista.
Tupakointi on ehdottomasti kielletty majoituskohteissa! Mikäli majoituskohteessa on tupakoitu, veloitamme puhdistuskulut (min. 500 €/mökki). Lieksan PikkuKili Elämyspiha ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä asiakkaalle aiheutuneista allergiaoireista tai muista ongelmista. Majoituskohteiden lemmikkieläinkielto ei takaa sitä, että kohde soveltuu allergisille. Teltan, asuntoauton ja -vaunun käyttö lomahuoneiston tontilla ilman majoituskohteen omistajan lupaa on kielletty.

VAHINGOT
Asiakas on velvollinen korvaamaan majoittumisensa aikana majoituskohteelle tai sen irtaimistolle tahallisesti tai tahattomasti aiheutuneet vahingot majoituskohteen omistajalle. Aiheutuneesta vahingosta on ilmoitettava välittömästi Lieksan PikkuKili Elämyspiha:n asiakaspalveluun. Yhteystiedot löytyvät varausvahvistuksesta.

HÄIRIÖISTÄ TAI VAARATILANTEISTA JOHTUVA VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN
Mikäli asiakas ei majoituskohteen henkilökunnan huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on majoituskohteen henkilökunnalla Lieksan PikkuKili Elämyspiha:n edustajana oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Edellä kerrotuista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta eikä varaushintaa palauteta.

HENKILÖMÄÄRÄ
Majoituskohteessa saa yöpyä vain tilausvaiheessa ilmoitettu lukumäärä henkilöitä. Majoitusta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä majoituskohteen henkilömääräksi on ilmoitettu kohdekuvauksessa.

LEMMIKIT
Lemmikkien tuonti Lieksan PikkuKili Elämyspiha:n majoituskohteisiin on kielletty.

HUOMAUTUKSET
Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua suoraan majoituskohteen asiakaspalveluun. Mikäli asiakas ei ole vuokrausaikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista majoituskohteen vastaanottoon, hän menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin. Mikäli huomautuksen kohteena olevaan asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua majoituskohteessa oleskelun aikana, tulee huomautus lähettää kirjallisena majoituskohteen vastaanottoon ennen majoitusvarauksen päättymistä. Kaikki kirjallisena tulleet huomautukset käsitellään mahdollisimman pian.

Lieksan PikkuKili Elämyspiha ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, hyönteisistä, myyristä, odottamattomista säänvaihteluista, rakennustöistä naapuritonteilla, joita ei ole ilmoitettu Lieksan PikkuKili Elämyspihalle tai kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista (esim. katkokset vesi-, sähkö- tai tv-verkossa) asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

HINTATIEDOISSA OLEVAT VIRHEET
Virheellinen hintatieto ei sido Lieksan PikkuKili Elämyspihaa, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaan olisi pitänyt se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan tai Pohjois-Karjalan käräjäoikeuteen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

LIEKSAN PIKKUKILI ELÄMYSPIHA:N TUOTEMYYNTIÄ KOSKEVAT EHDOT

TOIMITUS
Toimitusaika on noin 2 viikkoa tilauksesta. Tuotetoimituksista veloitetaan pienrahdeissa 9,9 € toimitusmaksu, suurille ja painaville lähetyksille lisätään 14,9 € toimitusmaksu. Nouto Lieksan PikkuKili Elämyspihasta veloituksetta.

PESU
Lämpöpainetulle tuotteelle suositellaan tekstiilin pesuohjeet huomioiden 40° pesua, tekstiili nurinpäin ilman huuhteluainetta. Lämpöpainoa ei saa silittää.

ASIAKKAAN ITSE TEKEMÄT ONLINE-OSTOT JA MAKSUT
Asiakkaan ostaessa tuotteet itse osoitteesta www.pikkukili.fi, asiakas hyväksyy nämä ehdot. Online-tilauksissa tilausjärjestelmä lähettää heti automaattisesti vahvistuksen tilauksesta. Online-tilaukset maksetaan joko luottokortilla tai pankkipalvelun kautta tilauksen tekohetkellä ja maksettava summa on tilauksen kokonaissumma. Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sisältyy tuotteiden hintaan.

ASIAKKAAN VASTUU ONNISTUNEESTA TILAUKSESTA
Asiakas vastaa siitä, että hän tulostaa itselleen tilaushetkellä kuitin/tilausvahvistuksen sekä tilauksen ehdot. Kun tilaus maksetaan, asiakkaan tulee varmistua siitä, että hän maksutapahtuman jälkeen palaa takaisin Lieksan PikkuKili Elämyspihan sivulle. Mikäli asiakas ei palaa Lieksan PikkuKili Elämyspihan sivulle tilausta ei välttämättä synny, jos tilausohjelma ei lähetä sähköpostivahvistusta tilauksesta.

EPÄONNISTUNUT TILAUS
Lieksan PikkuKili Elämyspiha ei vastaa epäonnistuneesta tilauksesta, vaan asiakkaan tulee olla viipymättä yhteydessä Lieksan PikkuKili Elämyspihaan. Lieksan PikkuKili Elämyspiha ei takaa, että kyseisiä tuotteita on tässä vaiheessa yhä tilattavissa. Mikäli tuotteita ei ole tilattavissa, veloitettu maksu palautetaan tai asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista tuotetta.

TUOTTEEN VAIHTAMINEN/PALAUTTAMINEN
Tuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan tai Pohjois-Karjalan käräjäoikeuteen. Asiakkaan ja Lieksan PikkuKili Elämyspihan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Lieksan PikkuKili Elämyspiha ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista. Edellä mainitut ehdot on päivitetty 15.10.2020.

Lieksan PikkuKili Elämyspiha
Salonkyläntie 90
81570 KELVÄ

www.pikkukili.fi
Puh. +358 40 586 2863, +358 40 769 0743
pikkukili.elamyspiha@co.inet.fi